Doggerel

2011

时间如洪流,命运难扭头;人生几许愁,不如多吃肉。

2010

 

2009

月大如斗星稠稠,即行情怯熏风浓。 只恨忘带面巾纸,要哭别来沙山中。

2008

八百里秦川,立来眼底。披松临霞,静沉沉嵯峨无尽。叹回心石小,千尺幢陡,金锁关妙,就该午后开爬。趁日沉碧山,晚风梳独松;更西峰阔顶,点缀些朗月疏星。莫言语:万顷灯火,悄次第浮,六月清风,短裤尚冷。

陪如此胜景,一夜安眠。横晒迟旭,叹四女游客浪漫。听南峰小贩,铿锵飘山,偷印被擒,难忘擦耳秦腔。尽云霞铁栏,随处闯瞎翻,便千层万阶,亦只得扶心慢挪。只记得:几叠翠峰,半条腿断,双日西岳,定得卧返。

 

留下评论

Your email address will not be published. Required fields are marked *